Behöver du råd?

En anmälan av ärende till Bostadsrättsnämnden sker skriftligen via e-post och nämnden har ingen möjlighet att erbjuda rådgivning varken per telefon eller e-post.

Istället kan du vända dig till:

Andra instanser och organ
Diskrimineringsombudsmannen - tar emot anmälningar om du blir utsatt för diskriminering.
Fastighetsmäklarnämnden - informerar om god fastighetsmäklarsed. Till dess disciplinnämnd kan du anmäla en fastighetsmäklare som agerat fel.

Lagar
Bostadsrättslagen.
Föreningslagen (lagen om ekonomiska föreningar).

Rådgivning
Boverkets konsumentinformation - för bostadsrätt med en länk till deras forum
Konsumenternas försäkringsbyrå - ger rådgivning, hjälp att tolka villkor och gå vidare om du är missnöjd med ett beslut.
Konsumentvägledaren i din kommun - kan hjälpa dig i vissa frågor.
Mäklarsamfundets kundombudsman - ger information och vägledning till kunder som haft kontakt med Mäklarsamfundets medlemmar.