Hem

Vems ansvar är vattenskadan? Har styrelsen följt föreningens stadgar? Har jag rätt att sätta upp en balkong?

Dessa exempel är frågor som Bostadsrättsnämnden behandlar. Istället för att vända sig till domstol med sin tvist kan Bostadsrättsnämnden erbjuda en opartisk bedömning i svåra eller kontroversiella frågor inom bostadsrättslagens område.

Bostadsrättsnämnden har tillkommit på privat initiativ och är alltså inte någon myndighet. Nämnden har administrativt stöd av Bostadsrätterna Sverige, men är helt obunden i sina yttranden.

En enskild bostadsrättshavare eller bostadsrättsförening kan vända sig till nämnden med ett ärende där sedan motparten får möjlighet att svara innan nämnden ger sitt yttrande. Hela förfarandet är skriftligt och nämnden ger ingen enskild rådgivning per telefon eller e-post.

Med anledning av att ärenden som kommer in till Bostadsrättsnämnden blivit betydlig fler är handläggningstiderna långa. I dagsläget är handläggningstiden cirka 12 månader från det att ärendet tas upp i nämnden till färdigt yttrande.