Anmälan

Vem som helst som bor i bostadsrätt kan ta kontakt med nämnden, både boende och föreningar.

Den som vill ha ett utlåtande i ett ärende vänder sig skriftligen, via e-post, till Bostadsrättsnämnden. När nämnden meddelat att ärendet tas upp till behandling ska en avgift betalas in. Avgiften är från och med den 1 januari 2024 1 500 kronor om det är en enskild bostadsrättshavare som anmäler ett ärende. Föreningen som gör en anmälan betalar 3 000 kronor.

Till ansökan kan man bifoga eventuella handlingar, till exempel, mötesprotokoll, besiktningsprotokoll eller intyg från sakkunniga. Observera att bilagorna ska vara i PDF- eller Wordformat. Nämnden skickar därefter handlingarna vidare till motparten, det vill säga föreningen eller den boende, som får möjlighet att ge sin synvinkel i en skrivelse. Nämnden gör sedan en juridisk bedömning och utfärdar ett yttrande.

Yttrandet är inte bindande men vår erfarenhet är att i ärenden som efter vår handläggning gått vidare till domstol har domstolen ofta dömt på samma sätt som nämnden. Det tar vanligtvis några månader att få ett ärende behandlat. Använd blanketten nedan för att anmäla ärende.

Anmälan e-postas till brn@bostadsratterna.se

Observera att handläggningstiderna, på grund av en ökad mängd ärenden, är långa. I dagsläget är handläggningstiden cirka 12 månader från det att ärendet tas upp i nämnden till färdigt yttrande.

Bilaga: